Kras

Název odvozen od názvu slovinského horstva. Jedná se o území krasovými horninami, jejichž rozpouštěním - korozí vznikají jak povrchové - Exokras, tak podpovrchové krasové jevy - Endokras. Na první pohled se jedná o suchá území vzhledem k tomu, že vody v tomto území jsou soustředěny pod zemským povrchem.

Jeskyně

Podzemní dutiny převážně protáhlého tvaru a mohou tvořit jak velmi krátké jeskyně, tak velké členité často patrové jeskynní systémy.

Propast

Vertikálně orientovaná jeskyně ústící na zemský povrch, popř. do dna jeskyně, u níž převažuje vertikální rozměr nad horizontálním.

Brčko

Prvotní tenké a duté stádium stalaktitu o konstantním průměru. Protože voda protéká vnitřkem roste brčko pouze do délky a vzhledem k jiným krápníkům velmi rychle.

Stalagmit

Krápník rostoucí ze dna či stěny jeskyně vzhůru. Vzniká v místech skapu krasové vody.

Stalaktit

Krápník rostoucí od stropu, popř. ze šikmé stěny v místech výstupu vodních roztoků, do volných jeskynních prostor.

Stalagnát

Sloup, který vznikne srůstem stalagmitu a stalaktitu.