Vstupné, rezervace vstupenek, informace

Díky velké popularitě Moravského krasu bývá zejména v letních měsících kapacita Punkevních jeskyní obsazena na mnoho týdnů dopředu. Proto doporučujeme všem zájemcům o návštěvu Moravského krasu rezervaci vstupů do jeskyní (kontakty níže). Vstup na Horní a Dolní můstek propasti Macocha je po celý rok zcela zdarma a není nutná objednávka.

Ústřední informační služba Skalní mlýn

Telefon: +420 516 413 575, 516 410 024, 602 205 584
E-mail: info@caves.cz
Adresa: Skalní mlýn 65, 678 25 Blansko
Provozní doba: IV.- IX.: 8:00 - 16:30, X. - III.: 8:00 - 15:00

Informační služba Chata Macocha

Telefon: +420 516 444 260
Provozní doba: I.- XII.: 8:30 - 16:30 (út-ne)

Blanenská informační kancelář

"Neprovádí rezervace do jeskyní, podává informace o regionu"
Tel.: +420 516 410 470
Provozní doba: (po-pá) 9:00 - 18:00, (so) 9:00 - 12:00

Horní můstek

Původní dřevěnou vyhlídkovou verandu dal zbudovat kníže Liechtenstein v roce 1820. Na jejím místě byl v roce 1882 zbudován brněnskou sekcí Rakouského klubu turistů dnešní Horní můstek. Ocelové konstrukční prvky můstku o hmotnosti 2500 kg vyrobily blanenské železárny.

Dolní můstek

Dolní můstek byl zbudován Klubem českých turistů v roce 1899 nákladem 800 zlatých. S malými opravami sloužil veřejnosti do dubna roku 2000. Zchátralá konstrukce musela být z bezpečnostních důvodů vyměněna. Opravený můstek byl otevřen na podzim roku 2001.

Chraňte přírodu

V zájmu zachování přírodních a kulturních hodnot oblasti není dovoleno: poškozovat a znečišťovat přírodu, poškozovat povrchové i podzemní krasové jevy, chodit mimo značené cesty a trasy, vjíždět motorovými vozidly mimo veřejné komunikace, ničit květenu, zvířenu, lesní porosty, tábořit a rozdělávat ohně a vstupovat do nezpřístupnělých jeskyní. Do jeskyní je přísně zakázáno vodit či nosit zvířata, a to ani skrytá v tašce. Návštěvníci se zvířaty nebudou do jeskyně průvodcem vpuštěni.